Disclaimer

Toepasselijkheid disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website https://hemerts-visserskoor.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel 't Hèmerts Visserskoor zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van
de geboden informatie. 't Hèmerts Visserskoor garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. 't Hèmerts Visserskoor wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van 't Hèmerts Visserskoor staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor
eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door 't Hèmerts Visserskoor niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit
of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij 't Hèmerts Visserskoor . Het is niet toegestaan informatie van deze website over te nemen, te kopiëren, of te downloaden, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 't Hèmerts Visserskoor. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Contact gegevens:

't Hèmerts Visserskoor
Achterstraat 11
5315 AL Kerkwijk

info@hemerts-visserskoor.nl

Tel: 06-40851688

Shanty Nederland

Info:

Ons koor is aangesloten bij Shanty Nederland, een organisatie voor koren met Shanty, Seasongs en of Martime Folk in hun repertoire.      

Buma/Stemra

Tevens verzorgen zij voor ons koor de Buma/Stemra verplichtingen.